Kestävän kehityksen edistäminen

Kestävä Kehitys

Kestävä kehitys turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville tasavertaisesti hyvät elämän mahdollisuudet ottaen huomioon planetaariset rajat, sekä luonnon jaksamisen.  
Kestävää kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta maanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Toiminnalla olisi kauaskantoiset seuraukset.

Kestävän kehityksen tarkoituksena olisi huomion ottaminen päätöksen teossa ja toiminnassa ihmiset, ympäristö, sekä talous.

Lähtökohtana kestävällä kehityksellä on huoli planeettamme jaksamisesta, sekä ihmisten välisestä eriarvoisuudesta.

Kestävä kehitys lisää hyvinvointia maapallolle, sekä ihmisille.

Kestävä kehitys näkyy myös yritysten tasolla. Yritykset pyrkisivät ensisijaisesti vastuullisuuteen, energiankulutukseen minimointiin ja henkilökunnan hyvinvoinnin huomioimiseen. Olemalla myös työllistäjä, veronmaksaja ja palveluiden tarjoaja. 
Yrityksen tekemällä parannuksilla se lisää kaikkiin kehitys kohteisiin parempia tuloksia eli kestävää kehitystä.Eri tulokulmia ovat Ekologinen kestävyys, Taloudellinen kestävyys, Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.


Kestävää kehitystö on tarkasteltava eri tulokulmista, sillä:

 • Kestävää kehitystä on katsottava monelta eri tulokulmilta jotta se on vaikuttavaa
 • Kestävään kehitykseen on sitouduttava suuresti valtioiden ja yritysten poliittisesti, mutta myös jokaisen yksilötasolla.
 •  Poliittiset linjaukset vaikuttavat arkeemme, myös yksilöllisesti.
 • Tekemiään valintoja voisimme perustella ja ymmärtää niiden seuraukset. 
 • Kestävä talous helpottaa kohtaamaan uusia haasteita, kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja.
 • Epätasa-arvoisuutta nähdään edelleen sukupuolten välillä
 • Kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.
 • Kun kehittää tiettyä kestävyyttä se lisää samalla toisen kestävyysalueen hyvinvointia.
 • Vuonna 2015 tehdyssä Pariisi ilmastosopimuksen toteuttamisella on yksi merkittävin tapa tehdä kestävää kehitystä.
 • Yhä jatkuvan köyhyyden ja koulutuksen epätasa-arvoisuus ovat maailmanlaajuisia ongelmia.

Jos kestävää kehitystä ei katsottaisi monesta eri tulokulmasta nämä esimerkit eivät olisi mahdollisia.


Elinkaariajattelu

Elinkaariajattelulla tarkoitetaan sitä, että riskejä tai ympäristö- tai terveysvaikutuksia arvioitaessa ei rajoituta ainoastaan tuotteen ympäristö- tai terveysvaikutuksiin, vaan lasketaan mukaan tuotteen tuotantoketjun ympäristökuorma. 


Kiertotalous

Kiertotaloutta tarvitaan jotta maapallon rajalliset luonnonvarat riittävät tuleville sukupolville. Kiertotalous tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me käytämme mahdollisimman paljon uudelleen ja kierrätetään nykyisiä resursseja.

Hiilijalanjälki

Tarkoittaa ilmastokuormaa, joka syntyy toiminnan, tuotteen tai palvelun takia. Ilmastonkuormitus aiheuttaa ilmastonmuutosta lisäämällä kasvihuonekaasuja maapallon ilmakehään. Agenda 2030


Valitsin YK:n Agenda 2030-kestävän kehityksen suunnitelman 17 globaalista tavoitteista minulle 7 tärkeintä kohtaa. Miten nämä toteutuvat omassa elämässäni kotona, työpaikalla ja vapaa-aikanani.

Hyvä koulutus

Kaikilla on yhtäläinen oikeus eritasoiseen laadukkaaseen koulutukseen taustasta riippumatta. Vielä nykypäivänäkin monessa maassa koulutus on maksullista. Tulevien sukupolvien koulutuksen "tasa-arvolla" on tulevaisuuden kannalta merkittävä asia.
 • Itse saan kotimaani ansiota käydä ilmaista ja laadukasta koulutusta. Pystyn myös valitsemaan koulutuksen itse kiinnostukseni mukaan. Hyödynnän koulun tarjoamia palveluita, kuten ilmainen kouluruoka.
 • Työpaikallani kannustetaan opiskelemaan ja kehittymään omalla uralla. Esimerkiksi voisin esimerkiksi käydä tekstiilialan tai matkailualan kursseja.
 • Olen ilmaisen koulutuksen ja opiskelun puolestapuhuja. Kannusta esimerkiksi lähipiiriäni toteuttamaan koulutus haaveet.


Ei nälkää!

Maailmassa noin joka yhdeksäs, eli 821 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. Tämä johtuu muun muassa maailman väkiluvun kasvusta, ympäristön muutoksista sekä ruokailutottumusten muuttumisesta globalisaation ja kaupungistumisen myötä. 
 • Pyrin ostamaan tutteita, jotka ovat esimerkiksi lähituotteita ja reilusti tuotettuja. Tällöin ruuan elinkaaren päästöt ovat pienemmät. Se myös ei kuormita kehitymaiden rajallista maatalouden tuotantokapasiteettia. Vähennän myös ruokahävikkiä.
 • Mainostamme ja käytämme työpaikalla lähituotettuja ruokia. 
 • Vapaa- ajallani vältän palveluita, joiden toiminnan tiedän kuormittavan suuresti luonnonvaroja. Suosin mieluiten pienyrittäjien tuottamia palveluita, sekä paikkakuntani viljelijöitä. Ostan myös kasvipohjaisia ruokia esimerkiksi kahviloista.


Yhteistyö ja kumppanuus

On tärkeää tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.  Taloudellisesti vähiten kehittyneiden maiden nostaminen köyhyydestä vaatii nykyistä kovempia ponnistuksia, jos kestävän kehityksen tavoitteet aiotaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.
Tärkein ajatuksena on pitää kestävässä kehityksessä lausetta "ketään ei jätetä yksin".
 • Seuraan maailmantilannetta, sekä tuen yhteistyöhankkeita jossa autetaan kehitysmaita. Esimerkiksi käytän yrityksen tuotteita, joilla on yhteistyökumppanina kehitysmaa.
 • Muotiputiikki tekee yhteistyötä vastuullisesti toimivien pienyritysten kanssa.
 • Tuen yrityksiä, joilla on kehitysmaa yhteistyökumppanina, sekä osallistun rahankeräyksiin.


Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Kaikilla on mielestäni oikeus päästä oikeuspalveluihin, turvalliseen ympäristöön, ja rauhaan. Eriarvoisuutta nähdään hyvinkin paljon esimerkiksi asumisalueissa. Esimerkiksi suurten tuloerojen alueilla murhat ovat selkeästi muita alueita yleisempiä, vaikka keskimäärin riski joutua murhatuksi on laskenut maailmassa. Olen itse hyvin etuoikeutettu sillä saan asua turvallisessa ympäristössä ja maassa. Minun ei tarvitse yksin kävellessä pelätä esimerkiksi sieppausta tai raiskausta.
 • Luen uutisia, tiedostan asiat ja kirjoitan mahdollisesti adresseja, jotka vetoavat ihmisoikeuksiin. Osallistun rahankeräyksiin, jotka auttavat parantamaan esimerkiksi lapsien hyvinvointia kehitysmaissa. 
 • Muotiputiikki Helmi kannustaa olemaan yrittäjä ja tekemään asioita mistä itse pitää. Muotiputiikki Helmi on myös tunnettu hyväntekeväisyys yritys. 
 • Etsin tietoa miten voi auttaa muita esimerkiksi miten jokainen lapsi voisi saada syntymätodistuksen. Selvitän myös missä ostamani vaatteet ovat valmistettu.

Ilmastotekoja

Ilmastonmuutos on suurin tekijä miksi tuleville sukupolville samanlainen elämä ei olisi meihin verrattuna tasa-arvoista. Jokaisen meistä kuuluu tietää mitä ilmastonmuutos oikein tarkoittaa, tuntea ilmaston lämpiämisen seuraukset ja tietää miten sitä voi hidastaa yms. Kuitenkin meillä on vain yksi maapallo.
 • Kotonani kierrätän jätteet. Uusio käytän mahdollisimman paljon esimerkiksi hyödynnän kirpputoreja. Teen kasvipohjaisia ruokia ja vähennän lihan syöntiä.
 • Työpaikallani kierrätetään, käytetään kestäviä tai kierrätettyjä tuotteita. Esimerkiksi osa mekoistamme ovat tehty kierrätysmateriaaleista.
 • Vapaa-ajallani säästää energiaa, kirjoitan adresseja ja lahjoitan rahaa ilmastonmuutosta estäviin järjestöihin. 


Terveyttä ja hyvinvointia

Terveys ja hyvinvointi ovat mielestäni ihmisen tärkein asia. Jos mieli tai terveys ei toimi, ei toimi mikään. Kotimaassani minulla on oikeus julkiseen ja yksityiseen terveydenhuoltoon, joka on maailman laadukkaimpia. Minulla on mahdollisuus saada apua kun sitä tarvitsen. Kaikilla näin ei vielä ole.
 • Tällä hetkellä vallitsevan koronatilanteen takia, toimin THL annettujen ohjeiden mukaisesti, etten vaaranna itseäni, sekä muita.
 • Käytän tarvittavia suojavälineitä. Työpaikallani jokaisella työntekijällä on oikeus työterveyden huoltoon. Hyvinvointina myös pidämme yllä hyvää energiaa ja kannustamme toisiamme esimerkiksi hyvinvointi palveluihin.
 • Tuen paikallisia hyvinvointi yrityksiä, lahjoitan rahankeräys lippaisiin jotka auttavat terveydenhuoltoa maailmalla esimerkiksi Unicef.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Maailmassa on eriarvoisuutta maiden välillä ja niiden sisällä: toisia kohdellaan täysin eri tavoin kuin toisia. Sukupuoli, uskonto, vammaisuus tai varallisuus eivät saisi vaikuta työpaikan tai koulutuksen saamiseen, tai oikeuteen äänestää. Kehitysmaiden mielipiteet ovat yhtä tärkeitä kansainvälisissä päätöksissä kuin muidenkin. Kansainvälisen talouden sääntelyä ja valvontaa pyritään parantamaan. Erityisesti vähiten kehittyneet maat tarvitsevat kehitysapua ja ulkomaisia sijoituksia.
Meillä jokaisella täytyisi olla täysin samat oikeudet! Myös tuloerojen epätasa-arvo on maailmanlaajuinen ongelma. Tuloerot vaikuttavat hyvinkin paljon kaikkeen. Terveydenhuoltoon, nälänhätään, ympäristöön ja myös ihmisiin.
 • Kotonani ei ole esimerkiksi naisten ja miesten töitä. Minä saan tehdä asioita mistä pidän.
 • Työpaikallani tunnetaan sanoista "sinä olet kaunis ja tärkeä juuri tuollaisen". Helmessä jokainen saa olla oma itsenä ja jokaisella on samat oikeudet. Työpaikallani halutaan nostaa esimerkiksi kehitysvammaisia. Kertoa ihmisille, kuinka ihania he ovat. Ketään ei saa syrjiä.
 • Kohtelen jokaista samalla tavalla kuin haluaisin että minua kohdeltaisiin. En ajattele, kun tapaan ihmisen hänen taustaansa tai varallisuutta. Ne eivät merkitse minulle mitään. 

ElämäntapatestiHiilijalanjälkeni, elämäntapani, ilmastonmuutos, Agenda 2030


Olen positiivisesti yllättynyt siihen, että ostamiskulutukseni ovat sellaiset kuin niistä puhun. 

Rakastan kirpputoreilla käyntiä ja uusio käyttöä. Olen todella tarkka siitä mihin rahani menevät, koska olen tehnyt töitä niiden saamisen eteen.

Ruoka kohtaan olen hieman pettynyt. Luulin, että hiilijalanälkeni ruuan suhteen olisi pienempi. Mielestäni käytän hyvin kasvipohjaisia-ja lähituotettuaruokaa. Selvästi lihan ja maitotuotteiden syömistä pitäisi vähentää. Uskon myös, että ulkona syöminen on myös minun suuri päästöni.

Käytän mielestäni hyvin paljon joukkoliikennettä (melkein päivittäin). Kuitenkin autolla matkoja kertyy esimerkiksi kauppareissuihin, sukulaisten tapaamiseen ja työmatkoihin.

Minulla ja perheelläni olisi selvästi parantamista asumisen tuottamista päästöistä. Esimerkiksi siirtymällä Eco kaukolämpöön. Se vaikuttaisi selvästi päästöjen vähentämiseen.


Miten kehittäisin omaa toimintaani kestävämpään suuntaan:

Asuminen

 1. Kaukolämpönä käyttäisin ECO kaukolämpöä
 2. Tulevaisuudessa voisin harkita aurinkopaneeleita
 3. Vähentämällä energian käyttöä. Esimerkiksi LED-valojen ja luonnonvalon käyttö

Liikenne ja matkailu

 1. Tulevaisuudessa harkitsen tarvitsenko oikeasti autoa, vai pärjäänkö julkisilla.
 2. Jos hankin auton se toimisi Biokaasulla
 3. Autoa käyttäisin vain silloin kun kyseessä on matka johon en pääsisi julkisilla
 4. Matkustaisin vain kerran vuodessa ulkomaille

Ruoka

 1. Suunnittelen enemmän mitä syön viikon aikana. Ruokakaupoissa helposti syntyy houkutuksia ja vääriä ostoksia, jotka lopulta menevät hävikkiin.
 2. Katson löytyykö ruuissa luomu, reilu kauppa tai avainlippu.
 3. Ennen kuin ruoka on syömäkelpoista yritän valmistaa siitä jotain.
 4. Vähennän sikaa, nautaa, juustoa, sekä leikkeleitä.


Tavarat ja hankinnat

 1. Etsin ensin kirpputoreilta, ennen kuin ostan uutta.
 2. Ennen kuin heitän tavaroita pois kyselen lähimmäisistäni löytyisikö sille uusi omistaja.
 3. Ostaessani huomion tavaroiden pakkauksiin. Esimerkiksi banaanit eivät tarvitse pussia tai irtokarkeille voi ottaa oman pussin kotoa mukaan.
 4. En osta kertakäyttöisiä tavaroita.
 5. Suosin lahjoissa elämyslahjoja.

Ympäristömerkit työpaikalla


Muotiputiikki Helmessä ympäristömerkkejä on hyvin vähän. Halusin sen sijaan keskittyä myös tuotteisiin jossa voisi olla ympäristömerkki mutta ei ole.


Muotiputiikki Helmessä kierätysmateriaaleista valmistettu mekko

"Olen kierrätetyistä materiaaleista valmistettu vaate". Helmestä löytyy luru-mekkoja, josta löytyy ympäristömerkki joka on kirjoitettu (ei virallinen merkki).Just Zip It laukku

STANDARD 100 by OEKO-TEX merkki löytyy Helmen Ziplt tuotteista. Merkki tarkoittaa että käytetyt tekstiilit ei ole haitaksi ihmiselle eikä ympäristölle. Led valo

Led-lamppu josta löytyi Euroopan unionin lippu. Etsin onko merkillä jotain tiettyä ympäristöön liittyvää kerrontaa. En löytänyt mitään tarkkaa sanomaa. Kuitenkin LED-valot ovat parhaita energiansäästön ja ympäristön kannalta. Uskon merkin viittavan johonkin saman tapaiseen.Elvis kassi joka on valmistettu kierrätys materiaaleista

Elvis ja Marilyn kasseissa ei ole ympäristömerkkiä, mutta hintalapussa lukee pienellä tekstillä valmistettu kierrätysmateriaaleista.Mas Du Roseau tuotesarja

Helmessä on suuri määrä Mas Du Roseau tuotesarjaa. Tuotesarjan ideana on suojella ympäristöä ja vähentää päästöjä yms.
Tuotteet ovat saippuoita kuten palasaippua ja marseillesaippua.


Mas Du Roseau tuotesarjan marseilles saippua

Virallisia ympäristömerkkejä ei ole joka oli hyvin yllättävää koska brändin idea on ympäristön parannus. Tuotteissa lukee vain 100% kasviperäinen.


Rikke kenkä

Etsiessäni merkkejä myymälästä en löytänyt Rikke kengistä muita kuin desing From Finland merkin. Kuitenkin kun aloin tutkimaan kenkiä netin avulla löysin kengistä paljon tietoa ja merkkejä.

VINTRO GREEN = Kenkä on kasviparkittua nahkaa
VINTRO & WOOL = Vuorissa on luonollista villaa
VINTRO LOVES EARTH = Laatikko on kierrätyskuitua.Desing Minna Kari-Åberg kynttilät

Myymälässämme myydään käsintehtyjä kynttilöitä. Kun etsin merkkejä minulle huomautettiin että kynttilöissä saisi olla ympäristömerkki. Raaka-aine yhdistelmät ovat luonnolle turvallisia aineita.Käpäkkä kirjalaatikko

Helmessä on monta kirja laatikko yksi niistä on Käpsäkki. Ympäristömerkkiä ei ole mutta ideana toimii kestävän kehityksen edistäjänä. Käpsäkän ja muiden laatikoiden ideana on, että saat ottaa kirjoja ilmaiseksi. Lukea niitä paikan päällä, ottaa omaksi tai ne voi palauttaa. Uusia kirjoja tuodaan kuukauden välein. 
Näin kirjat kiertävät ihmisille.Muotiputiikki Helmen hunajaa

Helmessä myydään Helme omaa hunajaa, jota valmistaa lähituotevalmistaja. 
-Hunaja ovat luomua
-Hunajan elinkaari ei aiheuta ympäristövaikutuksia
-Tuote on valmistettu suomessa yms.

 Tuoteella olisi täydet kriteerit hankkia ympäristömerkki.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti